รูปภาพ วีดีโอ จะเป็นกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมสวัสดิการเค็กวันเกิด กิจกรรมฉลองงานปีใหม่ กิจกรรมงานสงกรานต์และ การออกองถ่ายทำโฆษณา หรืองานอื่นๆที่ บริษัท บัณฑิต เวิลด์ จำกัด ได้จัดและมีส่วนร่วม

รูปภาพ วีดีโอ กิจกรรม

รูปภาพ กิจกรรม

วีดีโอ น่าสนใจ